Хүргэлтийн нөхцөлХудалдан авагчид дараах төрлийн хүргэлтийн аргыг санал болгодог: - захиалга хийхдээ бичсэн хаягаар нь
- тараалт хийх хаягаар

Захиалгыг хүргүүлэхээр ачаа зөөгчид бүтээгдэхүүнийг өгөхөөр бэлдсэн болон өгсөний дараа худалдан авагч хүргүүлэх хаягаа өөрлөх боломжгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.

Худалдан авагч бүтээгдэхүүн захиалгын төлбөрөө компаний дансанд шилжүүлсэн болон захиалгыг нэгтгэсэн цаг хугацаа, мөн тухайн бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах цэг, хаягийн байдал зэргээс хүргэлтийн хугацаа хамаардаг. Бүтээгдэхүүний төлбөр бүрэн хийгдсэн гэдэг нь батлагдсаны тухайн захиалгат бүтээгдэхүүнийг хүргүүлэх ажлыг хийдэг. Амралтын болон баяр ёслолын өдрүүдэд хийгдсэн захиалгын хүргэлтийн ажил ажлын өдөр эхлэхэд хийгдэнэ. Бүтэн, хагас сайн өдрүүд болон албан ёсоор баярын өдөрт тооцдог улсын хэмжээний баяраас бусад өдрүүдийг ажлын өдөрт тооцно.

Дэлхийн 100 гаруй улс оронд экспрес шуудангаар хүргэлтийг хийж байна Өмнөд Солонгосоос:ОХУ, Украйн, Казахстан, Белорус зэрэг хамтын нөхөрлөлийн орнуудад хүргэлтийн хугацаа 5-10 хоног.

Европын болон бусад оронд хүргэлтийн хугацаа 5-12 хоног.

Захиалсан бүтээгдэхүүнээ хаана явааг өөрийн бэк-офист байх Захиалгын түүх гэсэн хэсэг рүү орж захиалгын дугаарын дор байх трекетийн дугаараар хайж үзэж болно. ОХУ, Украин, Казахстан, Молдав, Белорус, Кыргыз, Азербайджан, Армени, Туркменистан, Грузин, Монгол, Страны Европын орнууд - Итали, Франц, Герман, Польш, Болгар, Их британи, Норвег, Нидерланд, Ирланд, Грек, Чех, Унгар, Испани, гэх мэт. Монгол, Турк, Бразил, ӨАБНУ, Мексик, АНУ, Канад, Австрали зэрэг олон олон оронд хүргэж байна!

Бүтээгдэхүүний буцаалтЗахиалгат бүтээгдэхүүнийг худалдан авагчид хүргүүлэхээр борлуулагч компаниас хүргэлтийн газарт өгсөн тухайн үеэс тухайн бүтээгдэхүүнийг өмчлөх болон санаандгүйгээр хаягдах, эвдэж гэмтэх зэрэг асуудалыг борлуулагч компани хариуцахгүй.

Захиалгад заасан пункт, хаягийн дагуу бүтээгдэхүүнийг хүлээн авахдаа худалдан авагч захиалсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, нэр төрөл, бүрэн бүтэн байдал, сав баглаа боодол зэргийг шалгаж авах үүрэгтэй.

Тоо ширхэг, нэр төрөл зөрүүтэй, сав баглаа боодол нь бүрэн бүтэн биш байвал Худалдан авагч нь хүргэлтийн компаний ажилтан эсвэл тараалтын газрын ажилтанг байлцуулан тооллого үзлэг хийн акт үйлдэж, гарын үсэг зурж, зуруулж баталгаажуулна. Бүтээгдэхүүний тоо ширхэг, нэр төрөл зөрүүтэй, сав баглаа боодол нь бүрэн бүтэн биш байсан тухай Худалдан авагчийн Гомдол саналыг тухайн хүлээн авах газар үзлэг хийж баталгаажуулсан Актгүй бол, тухайн Хүлээн авагч орны хууль тогтоомжинд өөрөөр заагааүй тохиолдолд хүлээн авахгүй.

Акт тавьсан хуудсыг хүргэлтийн ажилтанаар хүргүүлнэ. Тухайн бараанаас татгалзсан шалтгаанаа заасан байх ёстой. Актыг 6-10 хоногийн дотор судалж хэрэглэгчид шинэ бүтээгдэхүүн хүргүүлэх эсвэл мөнгийг нь буцааж олгох зэргээр шийдвэрлэнэ. Мөнгийг буцаахдаа худалдан авагчийн дансанд тухайн үнийн дүнг шилжүүлнэ. Ингэхдээ худалдан авагчаас буцааж хүргүүлэхэд гарсан зардлыг борлуулагч хасаж тооцох эрхтэй.

Захиалгыг хүчингүй болгож төлбөрийг буцаах.Захиалга хийснээс хойш нэг хоногийн дотор захиалгаа цуцалж мөнгөө буцааж авах боломжтой. Үүний тулд холбоо барих хэсэг рүү орж Ачаа тээврийн хэлтсийн дэмжих албанд маягтийн дагуу хүсэлтээ бичиж илгээнэ. Захиалга хийхэд төлсөн дүнгээс банкны шимтгэлийг хасч суутган ажлын 3 хоногт багтаан мөнгийг буцааж олгоно.

Түүнчлэн барааны буцаалт 14 хоногийн дотор хийгдэж болно. Гэхдээ бүтээгдэхүүнийг задлаагүй, өөрийнх нь сав баглаа боодол гэмтээгүй байх ёстой. Барааг буцаахын тулд мөн орж Ачаа тээврийн хэлтсийн дэмжих албанд маягтийн дагуу хүсэлтээ бичиж илгээнэ. Захиалга хийхэд төлсөн дүнгээс банкны шимтгэл, хүргэлтийн газрын төлбөрыг хасч суутган ажлын 3 хоногт багтаан мөнгийг буцааж олгоно.

Буцаасан бүтээгдэхүүний хүргэлтийн зардлыг хариуцах буюу эсвэл барааны нийт үнээс хасч тооцно.

Нэмэлт мэдээлэх авах, тодруулж асуух зүйл байвал хэрэглэгч болон хамтран ажиллагсадыг дэмжих Төвтэй холбогдоорой.VIMGRACE © 2024 All Rights Reserved.